prospecta.pl firmy z którymi współpracujemy od lat

SABiosciences
SABiosciences
SABiosciences
SABiosciences
Gotowe zestawy do badań w zakresie chorób: nowotworowych, metabolicznych, układu krążenia, układu immunologicznego.
REALTIMEPRIMERS
REALTIMEPRIMERS
REALTIMEPRIMERS
REALTIMEPRIMERS
Firma amerykańska działająca na rynku od 5 lat , specjalizująca się w produkcji niezwykle ekonomicznych zestawów primer'ów do ilościowego PCR oraz bibliotek genowych: szlaków metabolicznych i schorzeń do badania ekspresji genów metodą Real Time PCR.
MP Biomedicals
MP Biomedicals
MP Biomedicals
MP Biomedicals
Produkty oferowane przez MP Biomedicals przyczyniają się do rozwoju technik w tak ważnych gałęziach medycyny jak immunologia, neurologia,onkologia.
Ascent Scientific
Ascent Scientific
Ascent Scientific
Ascent Scientific
Oferta firmy obejmuje odczynniki z kategorii agonistów, antagonistów, blokery jonowe kanałów, inhibitory enzymów i inne.
Abcam
Abcam
Abcam
Abcam
Ogromna oferta przeciwciał i zestawów diagnostycznych z zakresu badań nad: nowotworami, biologią komórki, chromatyny , sygnalizacją jądra komórkowego, immunologii , mikrobiologii, komórek macierzystych, neuroscience
Cayman Chemical Company
Cayman Chemical Company
Cayman Chemical Company
Cayman Chemical Company
Jest producentem i dostawcą odczynników, zestawów i innych narzędzi do badań naukowych w zakresie nowotworów, wolnych rodników, apoptozy, stresu oksydacyjnego oraz endokrynologii i neurobiologii
Wuhan EIAab Science
Wuhan EIAab Science
Wuhan EIAab Science
Wuhan EIAab Science
Obszary badań w których firma oferuje swoje produkty to: Cytokine, Globulins, CD & AM, Innate Immune, Immunodulator, Transplantation, Autoimmunity, Apoptosis,Tumor Immune, Hypersensitivity, Infect. Immunity, Infect. Disease, Hematology, Vascular, Signal Transduc., Neuroscience, Eye & Ear, Respiratory, Digestive, Urinary System, Aristogenesis, Endocrine Metabolism, Enzyme & Kinase.
PeproTech
PeproTech
PeproTech
PeproTech
Firma oferuje wysokiej jakości rekombinowane białka z komórek E.Coli , owadów oraz innych zwierząt. Ponadto pochodne do tych białek przeciwciała monoklonalne i poliklonalne, zestawy ELISA i inne odczynniki powiązane z cytokinami.
PHOENIX PHARMACEUTICALS INC.
PHOENIX PHARMACEUTICALS INC.
PHOENIX PHARMACEUTICALS INC.
PHOENIX PHARMACEUTICALS INC.
Firma oferuje peptydy, biblioteki peptydów, peptydy znakowane,przeciwciała , biomarkery, zestawy diagnostyczne i odczynniki do badań nad komórkami macierzystymi
US Biological
US Biological
US Biological
US Biological
Bogata oferta przeciwciał, odczynniki do klonowania (wektory, startery, adaptery), pożywki, czynniki wzrostu, testy typu ELISA, zestawy do badania apoptozy, zestawy do badania aktywności fosforylacji, pektyny, preparaty tkankowe.
eBioscience
eBioscience
eBioscience
eBioscience
Bogata oferta przeciwciał mono- i poliklonalnych w zakresie antygenów CD oraz innych powierzchniowych, jak również cytokin, chemokin, apoptozy i antygenów pokrewnych oraz czynników transkrypcyjnych
LKT Laboratories
LKT Laboratories
LKT Laboratories
LKT Laboratories
Oferta firmy LKT Laboratories jest skoncentrowana na specjalistycznych związkach chemiczno – biologicznych w zakresie prewencji i badań nad nowotworami. Obejmuje unikalne reagenty chemiczne i biochemiczne z przeznaczeniem dla szeroko pojętych nauk medyczno-biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem badań apoptozy (inhibitory,induktory) i transdukcji sygnalnej. Ponadto w ofercie dostępne są substancje anty-bakteryjne , anty-angiogenne, niesteroidowe substancje przeciwzapalne
BPS Bioscience Inc
BPS Bioscience Inc
BPS Bioscience Inc
BPS Bioscience Inc
Jest wiodącym producentem kinaz, fosfodiesteraz, fosfataz, demytelaz metylotransferaz , deacytelaz histonowych , poli (ADP-rybozo) polimeraz, enzymów szlaku białka ubikwityny i innych . BPS oferuje szeroką paletę enzymów rekombinowanych pod kątem badań nad lekami i oferta jest ciągle poszerzana. BPS oferuje usługi na zamówienie związane z ekspresją i wytwarzaniem białek w komórkach , jak też usługi w zakresie analizy biochemicznej ukierunkowanych procesów zachodzących w komórkach/ liniach komórkowych
Adipogen
Adipogen
Adipogen
Adipogen
Firma oferuje odczynniki do badań z obszaru tzw. life science : nowotwory, immunologia, procesy zapalne, schorzenia metaboliczne (cukrzyca, otyłość), komórki macierzyste, neurodegeneracja. Główny nacisk firma kładzie w kierunku innowacyjnych i zaawansowanych zestawów ELISA. Firma dysponuje własnymi laboratoriami badawczymi
Ancell
Ancell
Ancell
Ancell
Firma od 1992 specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości odczynników do badań w zakresie immunologii. Oferuje przeciwciała ludzkie i mysie, również skoniugowane z różnymi znacznikami , kontrole izotypowe, białka rekombinowane
Imgenex
Imgenex
Imgenex
Imgenex
Szeroka oferta przeciwciał (m.in. dla receptorów, do badania apoptozy oraz transdukcji sygnalnej), lizaty linii komórkowych i tkanek, plazmidy, zestawy do transfekcji (m.in. retrowirusowe), systemy wyciszania lub supresji genów w liniach komórkowych człowieka, preparaty tkankowe.
Rockland
Rockland
Rockland
Rockland
Przeciwciała Mab i Pab, gammaglobuliny, sterylne osocze i surowice, adjuwanty, cząstki biomagnetyczne (BMP), sprzężone z aktywnymi grupami chemicznymi lub przeciwciałami - służące do rozdziału rozmaitych biomolekuł.
PhosphoSolutions
PhosphoSolutions
PhosphoSolutions
PhosphoSolutions
Oferta przeciwciał (Phospho-specific & pan antibodies) skierowanych do białek, które podlegają procesowi fosforylacji i defosforylacji, jak również oferta kinaz białkowych biorących udział w tych procesach.
Bethyl Laboratories
Bethyl Laboratories
Bethyl Laboratories
Bethyl Laboratories
Oferta wysokiej jakości przeciwciał poliklonalnych pierwszo- i drugorzędowych do różnych aplikacji, przeciwciała epitope Tag, ELISA kits . Ponadto w ofercie accessory kits (Elisa, IHC, Western Blot accessory kit , surowice referencyjne, loading controls
HumanZyme, Inc
HumanZyme, Inc
HumanZyme, Inc
HumanZyme, Inc
Jest światowym liderem w zakresie wysokiej jakości rekombinowanych ludzkich protein z komórek ludzkich -szeroka paleta cytokin i kinaz. Wysoka jakość białek, dzięki specyficznie przygotowywanym komórkom, wektorom ekspresyjnym i mediom jest wykorzystywana w badaniach diagnostycznych, badaniach nad lekami oraz przemyśle farmaceutyczny
ABD Bioquest, INC
ABD Bioquest, INC
ABD Bioquest, INC
ABD Bioquest, INC
Oferta zestawów, kit’ów, odczynników do badań z zakresu “life science” , diagnostyki R&D oraz badań nad lekami. Specjalistyczna gama odczynników (sond) do fotometrycznej detekcji molekuł leków, protein, enzymów redox, kwasów nukleinowych, wirusów i innych substancji biologiczno -chemicznych z wykorzystaniem technik absorpcji, fluorescencji i luminescencji. Spektrum oferty obejmuje odczynniki w zakresie: signal transduction, neuroscience ( calcium indicators, membrane potential probes)
Innova
Innova
Innova
Innova
Biokoniugacja. Oferta odczynników w zakresie nieskomplikowanego, szybkiego i bezpośredniego znakowania, przeciwciał, białek i innych molekuł w technologii (Lightning-Link™) zarówno do celów diagnostycznych jak i badań naukowych. Labels: HRP, FITC, AP, B-PE, R-PE, C-PE, APC, Cy3, Cy5, Atto i inne
Kingfisherbiotech
Kingfisherbiotech
Kingfisherbiotech
Kingfisherbiotech
Oferta produktów skierowanych do badań w dziedzinie weterynarii. Gatunki: kura, bydło, świnia, koniowate ale również indyk, kotowate, psowate i inne.
Hartmann Analytic GmbH
Hartmann Analytic GmbH
Hartmann Analytic GmbH
Hartmann Analytic GmbH
Bogata oferta odczynników izotopowych, przeznaczonych do prac laboratoryjnych w zakresie biologii molekularnej i nie tylko, dostępna w szerokiej gamie znakowań [ 3H, 14C, 32P, 33P, 35S, 51Cr, 125I ]
Bibby Scientific Ltd
Bibby Scientific Ltd
Bibby Scientific Ltd
Bibby Scientific Ltd
Urządzenia laboratoryjne STUART są pokryte powłoką antybakteryjną. Oferujemy inkubatory, łażnie wodne, wytrząsarki, bloki grzewcze, piece do hybrydyzacji i inne urządzenia niezbędne w pracy laboratoriów biologiczno-chemicznych
Epitomics
Epitomics
Epitomics
Epitomics
Bogata oferta monoklonalnych przeciwciał króliczych (RabMab). W porównaniu z otrzymywanymi od innych zwierząt (np. myszy), przeciwciała królicze charakteryzują się o wiele wyższą specyficznością w stosunku do zróżnicowanych i małych rozmiarów epitopów Przeciwciała te znajdują zastosowanie w precyzyjnych w badaniach naukowych, diagnostyce i terapii: (apoptoza , nowotwór piersi, rola czynnika transkrypcyjnego NFB oraz wiele innych procesów komórkowych)
Scilabware ltd
Scilabware ltd
Scilabware ltd
Scilabware ltd
Oferuje szkło i plastiki laboratoryjne w bardzo bogatym asortymencie ponad 3000 produktów. Znana marka QUICKFIT dostarcza szczelne szlify w reaktorach, pokrywach,złączkach, chłodnicach, kolumnach chromatograficznych i innych. Oferujemy również szkło Pyrex, MBL, SVL (loga) oraz wyroby z tworzyw sztucznych AZLON.
Wilmad Labglass, USA
Wilmad Labglass, USA
Wilmad Labglass, USA
Wilmad Labglass, USA
Proponuje szeroki wybór aparatów do destylacji, kranów, reaktorów, probówek - Corninga oraz wiele innych szklanych zestawów laboratoryjnych.
Wiggenhauser
Wiggenhauser
Wiggenhauser
Wiggenhauser
Oferuje wysokiej jakości i ekonomicznych cenach szeroką gamę urzadzeń laboratoryjnych. Firma specjalizuje się w produkcji:homogenizatorów, łażni wodnych, inkubatorów, wytrząsarek, waglaboratoryjnych i innym sprzęcie niezbednym w pracy laboratoryjnej.
MILLIPORE
MILLIPORE
MILLIPORE
MILLIPORE
Dystrybucja produktów w zakresie preparatyki laboratoryjnej. Filtracja sterylna Filtracja niesterylna Ultrafiltracja, zagęszczanie, oczyszczanie Membrany: transfer, blotting Pompy próżniowe
Upstate Biotechnology
Upstate Biotechnology
Upstate Biotechnology
Upstate Biotechnology
Odczynniki do badania transdukcji sygnalnej i apoptozy, przeciwciała rozpoznające białka w stanie ufosforylowanym. Przeciwciała wobec kinaz i ich substratom.Ponadto siRNA, DNA, Histony, procesy biologiczne w chromatynie.
Chemicon
Chemicon
Chemicon
Chemicon
Oferta 6 tys. produktów: przeciwciał i różnego rodzaju, zestawów diagnostycznych z zakresu biologii molekularnej: apoptosis, neuroscience, stem cell biology, matrix biology,cancer. Przeciwciała m. in. wobec markerów nowotworowych, cytokin, białek cytoszkieletowych, osocza, hormonów.
Biomol GmbH
Biomol GmbH
Biomol GmbH
Biomol GmbH
Biomol GmbH jest firmą, która oprócz własnych produktów dedykowanych naukom biologiczno – medycznym skupia ofertę wielu innych firm biotechnologicznych. Oferta Biomol GmbH to szeroka oferta cytokin, odczynników chemicznych (w tym bufory i roztwory) do elektroforezy, przeciwciał, białek oraz zestawów do transfekcji.
GeneAll
GeneAll
GeneAll
GeneAll
GeneAll jest wiodącą firmą biotechnologiczną istniejącą na rynku od 1999 roku. Firmq specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości produktów z obszaru ”life science”, w szczególności preparatyki i amplifikacji różnego rodzaju DNA i RNA dla aplikacji PCR.
ProMab
ProMab
ProMab
ProMab
Firma oferuje wysokiej jakości przeciwciała mono- i poliklonalne oraz białka do badań w naukach medyczno – biologicznych. Produkcja odbywa się z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik i metod z zakresu bioinformatyki, klonowania, immunologii, ekspresji białek i oczyszczania
SpringBio
SpringBio
SpringBio
SpringBio
Oferta firmy Spring Bio to w głównej części przeciwciała markerowe monklonalne królicze,i mysie charakteryzujące się bardzo wysoką jakością i specyficznością dzięki zastosowaniu opracowanej przez firmę technologii. Ponadto firma oferuje szeroką paletę narzędzi do immunohistochemii w postaci systemu detekcji, mikromacierzy z przeciwciałami oraz białek rekombinowanych
StressMarq
StressMarq
StressMarq
StressMarq
Firma specjalizująca się w produkcji przeciwciał, białek i zestawów na płytkach ELISA związanych w głównej mierze z badaniami stresu oksydacyjnego i szoku termicznego. Odczynniki tej firmy znajdują zastosowanie w badaniach nad procesami apoptozy, sygnalizacji komórkowej, modyfikacji post- translacyjnej, oraz transportem białek i obszarach pokrewnych
ActiveMotif
ActiveMotif
ActiveMotif
ActiveMotif
Active Motif amerykańska firma specjalizująca się dostarczaniu w innowacyjnych narzędzi do badań biologii komórki w zakresie funkcji, regulacji i interakcji genów i kodowanych przez nie białek. W ofercie znajdują się zestawy do oceny regulacji transkrypcji, immunoprecypitacji chromatyny oraz metylacji DNA
Chimerigen
Chimerigen
Chimerigen
Chimerigen
Chimerigen jest firmą biotechnologiczną specjalizującą się w oferowaniu produktów do badań biomedycznych . Wykorzystując zaawansowane techniki biologii komórkowej i molekularnej firma produkuje unikalne immunoglobuliny chimeryczne - przeprowadzając ich fuzję z cytokinami- oraz kompleksy pokrewne. Ta fuzja cytokin z immunoglobulinami pozwala na zachowanie w pełni ich właściwości biologicznych ale cechują się one znacznie dłuższym czasem trwania
Antibodies Online
Antibodies Online
Firma Antibodies Online jest ogólnoświatową platformą oferująca ponad 1milion odczynników do badań naukowych, laboratoryjnych i diagnostycznych w zakresie dyscyplin medyczno- biologicznych. W ofercie znajdują się w ogromnej ilości przeciwciała I- i II- rzędowe, zestawy ELISA i CLIA, białka, peptydy, kontrole izotypowe, lizaty oraz odczynniki biochemiczne i inne odczynniki pomocnicze w w/w badaniach.
MyBiosource
MyBiosource
MyBiosource
MyBiosource
Amerykańska firma MyBioSource oferuje szeroką paletę odczynników i zestawów do badań naukowych, laboratoryjnych i diagnostycznych. W zakres oferowanych produktów wchodzą: przeciwciała I i II rzędowe , białka rekombinowane i oczyszczone , peptydy, zestawy ELISA, plazmidy oraz odczynniki biochemiczne. Każda grupa obejmuje w przyblizeniu po kilkanaście tysięcy produktów.
Novus Biologicals
Novus Biologicals
Novus Biologicals
Novus Biologicals
Firma oferuje szeroką gamę odczynników immunologicznych. Przeciwciała monoklonalne i poliklonalne oferowane przez Novus Biologicals są odczynnikami wysokiej jakości. Firma dostarcza przeciwciała I- i II- rzędowe, antygeny, cytokiny, interleukiny, rekombinowane białka oraz zestawy do testów ELISA
Carbosynth
Carbosynth
Carbosynth
Carbosynth
Firma Carbosynth w swojej ofercie wychodzi naprzeciw badaniom w zakresie nauk medyczno-biologicznych na polu wodorowęglanów oraz ich pochodnych. Uzupełnieniem tej oferty jest bogata paleta nukleozydów, antybiotyków oraz odczynników chemicznych o wysokiej czystości.
BioTez
BioTez
BioTez
BioTez
Oferta firmy BioTez skierowana jest do laboratoriów badawczych , diagnostycznych i klinicznych. Koncentruje się głównie na grupie produktów z dziedziny immunologii i immunohistochemii w zakresie monitorowania i badań przeciwcial i ich analogów używanych w celach terapeutycznych - testy "recoveryELISA" Technologia wykorzystywana jest do monitorowania leków omalizumab, adalimumab oraz pochodnych będących w fazie rozwojowej. Ponadto firma specjalizuje się w ramach technologii "affinity chromatography" na rozdzielaniu, oczyszczaniu i wzbogacaniu witamin i mykotoksyn. W ofercie też znajdują się gotowe zestawy plytek oplaszczonych streptavidyną oraz inne molekuły i koniugaty w ramach "Biotin-Streptavidin-Systems" służące do detekcji i analizy protein, peptydów, fragmentów PCR, haptenów itp
Abnova
Abnova
Abnova
Abnova
Abnova jest jednym z większych na świecie producentów przeciwciał. Co miesiac w ofercie pojawia się 300 przeciwciał monoklonalnych mysich, oraz 200 poliklonalnych króliczych . Zasadniczym celem producenta jest oferowanie co najmniej jednego przeciwciała na dany aktywny gen w całym genomie ludzkim. Oprócz szerokiej gamy przeciwciał w ofercie znajdują się także : białka, peptydy, zestawy ELISA , sondy FISH, zestawy do izolacji kwasów nukleinowych oraz bogata biblioteka siRNA
Immunostep
Immunostep
Immunostep
Immunostep
Firma Immunostep oferuje odczynniki do cytometrii przepływowej w tym przeciwciała, odczynnikiwielokolorowe, kontrole izotypowe, białka rekombinowane, zestawy do apoptozy, cytokiny i czynniki wzrostu oraz lizaty komórek transfekowanych. W ofercie znajduje się zestaw do badań klinicznych, do detekcji przeciwciał przeciwpłytkowych metodą cytometrii przepływowej Thrombostep.
qayeebio
Qayeebio
qayeebio
Qayeebio
Firma biotechnologiczna zlokalizowana w Szanghaju. Oferta firmy jest skierowana głównie do badaczy wykorzystujących w swojej pracy zestawy ELISA na płytkach 96 oraz przeciwciała do różnych aplikacji. Produkty te oferowane są w ogromnej ilości i asortymencie. Możemy tu znaleźć bogatą ofertę zestawów i przeciwciał dla takich gatunków jak: człowiek, mysz, szczur, pies, naczelne (simians), świnia, krowa, kozioł, owca, koń, królik, świnka morska, kura, kaczka, ryby. Część oferty (zestawy ELISA, przeciwciała) jest również dedykowana do badań białek roślinnych
bioss
BIOSS
qayeebio
BIOSS
Amerykańska firma BIOSS jest czołowym producentem o zasięgu ogólnoświatowym w zakresie produkcji I- rzędowych , II- rzędowych oraz skoniugowanych. Aktualnie w ofercie znajduje się ponad 150 tys. w/w produktów i oferta ciągle się powiększa. Przeciwciała firmy Bioss charakteryzują się bardzo wysoką jakością, są wykorzystywane i wymieniane w wielu publikacjach naukowych. Firma również oferuje serwis w zakresie produkcji przeciwciał i peptydów na indywidualne zamówienia.
cortez
Cortez Automation
cortez
Cortez Automation
Diagnostic Automation / Cortez Diagnostics, Inc jest światowym liderem w zakresie innowacyjnej diagnostyki. Oferta firmy obejmuje zestawy ELISA kits, tzw testy Rapid, zestawy chemiluminescencyjne, zestawy serologiczne, zestawy IFA oraz aparaturę wykorzystywaną w diagnostyce (czytniki płytek). W obrębie wymienionych testów oferowane są zestawy do diagnostyki alergii, chorób autoimmunologicznych, chorób bakteryjnych i wirusowych. Większość produktów posiada certyfikat CE i może być używana do diagnostyki in vitro.
donglin
Donglin
donglin
Donglin
Produkcja firmy koncentruje się głównie na odczynnikach i zestawach w zakresie immunodiagnostyki .Główna oferta obejmuje zestawy ELISA, których jest blisko 6 tysięcy dla wielu różnych gatunków. Ponadto firma oferuje zestawy na płytkach do oznaczania ilościowego przeciwciał wobec wirusów zapalenia wątroby B, C i antygenu HbsAg , autoimmunologiczne materiały kontrolne , markery, automatyczny zestaw do interpretacji western blotów, oraz czytniki do płytek.
elabscience
ELabscience
elabscience
ELabscience
Elabscience Biotechnology Co.,Ltd jest firmą specjalizującą się w produkcji odczynników w zakresie szeroko pojętej immunodiagnostyki. W ofercie znajduje się ponad 20 tys. produktów, w tym m. in. : zestawy ELISA, zestawy CLIA , przeciwciała, oraz białka. Z względu na aplikacje stosowane w technikach badawczych takich jak diagnostyka in vitro, markery molekularne, ekspresja białek, bezpieczeństwo żywności, pozostałości polekowe i ochrona środowiska, produkty Elabscience znajdują zastosowanie w immunologii, biologii molekularnej i biologii komórki.
sunlong
SunLong Biotech
sunlong
SunLong Biotech
Sunlong Biotech specjalizuje się w produkcji zestawów ELISA, odczynników do diagnostyki, oraz przeciwciał . Oferowane produkty znajdują zastosowanie we wszystkich głównych dziedzinach nauki i diagnostyki takich jak: biologia molekularna , immunologia biologia komórki , proteomika i genomika. Oferta samych zestawów ELISA liczy blisko 4 tysiące i obejmuje gatunki : człowiek, mysz , szczur, świnia, świnka morska, królik, owca, kaczka, kura, krowa, wielbłąd, koń, jeleń, ryba , pies, małpa i dodatkowo jeszcze substancje roślinne. Na stronie producenta sa dostępne specyfikacje produktów oraz instrukcje
sunlong
NewEast Biosciences
sunlong
NewEast Biosciences
NewEast Biosciences – amerykańska firma, producent przeciwciał, białek i zestawów. Asortymentowo oferta w dużej części koncentruje się na badaniach „GTP- bound” białka G (detekcja aktywacji białka) . Ponadto w ofercie znajdują się zestawy do badań cAMP oraz cGMP charakteryzujace się duża specyficznością dzięki wykorzystaniu przeciwciał monoklonalnych , przeciwciała wobec mutacji protein onkogennych, oraz biomerkery.
KareBay Biochem
KareBay Biochem
KareBay Biochem
KareBay Biochem
Oferta amerykańskiej firmy biotechnologicznej produkująca wysokiej jakości odczynniki dla szeroko pojętej farmakologii, zarówno na polu badań naukowych jak i klinicznych. Główne grupy odczynników obejmują: inhibitory małocząsteczkowe i antagoniści , związki bioaktywne i agoniści, peptydy, aminokwasy, odczynniki peptydowe. Uzupełnieniem oferty jest też pokaźna liczba przeciwciał I- rzędowych i znaczników fluorescencyjnych. Ponadto, firma prowadzi usługi na zamówienie w zakresie syntezy w/w substancji i związków chemicznych, przeciwciał, oraz produktów do biologii molekularnej (synteza genów i konstruowanie plazmidów).
Cell Biolabs
Cell Biolabs
Cell Biolabs
Cell Biolabs
Amerykańska firma biotechnologiczna produkująca odczynniki i zestawy do badań w zakresie funkcji komórki, jej stanów chorobowych, oraz mechanizmów działania struktur komórkowych. Zagadnienia odnoszą się zarówno do proteomiki, jak też genomiki. Zestawy Cell Biolabs wykorzystywane są laboratoriach badawczych uniwersytetów, instytutów, firm biotechnologicznych i farmaceutycznych. Główne grupy produktów to: Cell Based Assays; Cell Signaling and Protein Biology; microRNA Analysis; Oxidative Stress / Damage; Pathogen and Toxin Assays; Stem Cell Research; Viral Expression.
Glory Science
Glory Science
Glory Science
Glory Science
Amerykańska firma biotechnologiczna z laboratoriami w Chinach, oferująca zestawy do badań ELISA na płytkach , aktualnie w ilości ponad 60 tysięcy. Oprócz ogromnej palety oznaczanych białek, zestawy obejmują wiele gatunków zwierząt, takich jak: człowiek, szczur, królik, mysz, świnia, krowa , kura, kaczka, koza. W ofercie ponadto znajdują się zestawy immunochromatograficzne kasetkowe posiadające znak CE do diagnostyki chorób zakaźnych, markerów nowotworowych, testy do badania żywności (miód , jaja, mięso, mleko), testy do wykrywania leków i substancji narkotycznych, oraz testy do wykrywania różnych patogenów zakaźnych u zwierząt domowych. Wśród oferowanych produktów znajdują się również testy do wykrywania alkoholu i wirusa HIV ze śliny.
Qiagen
Qiagen
Qiagen
Qiagen
Oferujemy produkty firmy Qiagen
Echelon Biosciences
Echelon Biosciences
Echelon Biosciences
Echelon Biosciences Incorporated
biotechnologiczna firma amerykańska oferująca produkty w zakresie badań w zxakresie szeroko pojętej sygnalizacji komórkowej. W ofercie znajdują się m.in. : lipidy uczestniczące w sygnalizacji komórkowej, enzymy metaboliczne, przeciwciała i białka rozpoznające lipidy, zestawy i enzymy, produkty biologiczne związane z wewnątrzkomórkowym systemem transportu lipidów, izoprenoidy, narzędzia do badania interakcji systemu lipidy-proteiny, lizofosfolipidy, intermediatory szlaku MEP, fosfoinozytydy i pochodne, substraty fosfolipaz i sfingolipidy
TCS Biosciences
TCS Biosciences
TCS Biosciencesn
TCS Biosciences
TCS Biosciences jest producentem odczynników laboratoryjnych, odczynników kontrolnych oraz testów przeznaczonych do badań głównie w sektorach: klinicznym, farmaceutycznym oraz związanym z badaniem żywności. Obszary badań dla kluczowych produktów TCS Biosciences to: mikrobiologia , hematologia, parazytologia, hodowle komórkowe, histopatologia, serologia, wirusologia oraz immunologia. Asortyment produktów obejmuje m.in.: surowice i osocza, produkty krwiopochodne, media dla mikrobiologii, odczynniki do histologii, zestawy diagnostyczne dla mikrobiologii oparte na metodzie Real Time PCR (EliGene®), odczynniki i zestawy kontrolne (Selectrol®). Większość produktów posiada deklarację zgodności CE.
Selleckchem
Selleckchem
Selleckchem
Selleck Chemicals jest czołowym producentem inhibitorów wykorzystywanych w badaniach szlaków sygnalizacji komórkowej. Aktualnie w ofercie Sellekchem. znajduje się ich ponad 3000. Ponadto, oferowane są małe molekuły zwalidowane pod względem aktywności biologicznej i farmakologicznej, aprobowanych także przez FDA.
Biotool
Biotool
Biotool
Biotool
Biotool jest firmą biotechnologiczną oferującą zestawy i odczynniki powszechnie używane w laboratoriach eksperymentalno - badawczych. Zgodnie z polityką firmy, jednym z nadrzędnych jej celów jest dostarczanie produktów po bardzo atrakcyjnych cenach w porównaniu z konkurencją -średnio 40% niższe, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo wysokiej jakości (porównanie cenowe i jakościowe dostępne na stronie producenta). Główne działy oferowanych produktów obejmują: Molecular Cloning, qPCR, Protein Assay, Western Blot, Transfection, Genotyping.
GenAsia
GenAsia
GenAsia
GenAsia
GenAsia Co.,Ltd- Oferta firmy koncentruje się głównie na produktach do badań naukowych, oraz szeroko pojętej biotechnologii w zakresie immunodiagnostyki. Aktualnie firma oferuje ponad 20 tysięcy produktów w tym zestawy ELISA, przeciwciała oraz białka. Zestawy ELISA oraz inne produkty do badań dedykowane są dla materiału ludzkiego, jak też innych gatunków ssaków powszechnie wykorzystywanych w pracach badawczych.
Medchemexpress
Medchemexpress
Medchemexpress
Medchemexpress
Firma Medchemexpress (MCE) jest producentem szerokiego asortymentu, wysokiej jakości odczynników chemicznych i biochemicznych wykorzystywanych w ogólnie pojętych naukach „life-science”. W ofercie znajdują się chemiczne związki referencyjne, APIs, aktywne molekuły biologiczne, oraz natywne substancje chemiczne używane w badaniach naukowych i pracach laboratoryjnych. Oprócz takich danych jak HNMR, LC-MS i HPLC producent dostarcza również informacji w zakresie stabilności i aktywności produktów.
TargetMol
TargetMol
TargetMol
TargetMol
TargetMol jest firmą specjalizującą się w produktach w zakresie badań biologicznych i chemicznych. Główny pakiet produktów obejmuje zestawy do badań na polu:

- drug screening - komponowanie leków, wydajność leków, optymalizacją działania leków.
- badania farmakologiczne – testowanie „in vivo” i „in vitro” związków w celu identyfikacji nowego działania znanych leków.
- zestawy (ścieżki sygnałowe)- komórki macierzyste, kinazy tyrozynowe, epigenetyka, GPCR, scieżka sygnałowa MAPK.
- badania komórkowe- komórki macierzyste pluripotencjalne, sygnalizacja komórkowa, transdukcja , onkologia, komórki procesu zapalnego.
AMSBIO
AMSBIO
AMSBIO
AMSBIO
Firma AMSBIO dostarcza wysokiej jakości odczynniki do badań i diagnostyki obejmujące wiele obszarów badawczych takich jak: immunologia, biologia molekularna, genetyka, proteomika. wirusologia Oferta firmy obejmuje przeciwciała pierwszorzędowe, drugorzędowe, mikromacierze z przeciwciałami, przeciwciała do cytometrii przepływowej, kontrole izotypowe , zestawy ELISA. Ponadto w ofercie znajdują się: odczynniki do biologii molekularnej, białka rekombinowane, wypreparowane mrożone i parafinowe tkanki, odczynniki z zakresu biologii komórkowej, odczynniki do hodowli komórek. Uzupełnieniem oferty są też fragmenty lentowirusów, adenowirusów oraz sprzęt i odczynniki do elektroforezy i chromatografii.
Fine Test
Fine Test
Fine Test
Fine Test
Firma Fine Test Biotech posiadająca ISO 9001:2008 oferuje szeroką gamę wysokiej jakości zestawów i odczynników do badań naukowych. Oferta firmy obejmuje: zestawy ELISA, odczynniki pomocnicze do zestawów ELISA, przeciwciała, białka rekombinowane, oraz linie komórkowe. Lista gatunków dla których dedykowane są zestawy ELISA to m.in: człowiek, mysz, szczur, królik, krowa, owca, kozioł, kura, pies. W zakresie oferty przeciwciał na szczególną uwagę zasługują markery serca, nowotworowe i zapalne w tym: D - dimer , cTnI, AFP, CRP, PCT, NT - proBNP. Fine Test Biotech oferuje też specjalistyczne zaplecze techniczne dla swoich klientów
Jena Bioscience
Jena Bioscience
Jena Bioscience
Jena Bioscience
Jena Bioscience Niemiecka firma biotechnologiczna działająca na rynku od 25 lat z zespołem osobowym z Instytutu Maxa- Planck’a Oferta firmy skierowana do laboratoriów badawczych instytutów naukowych, uniwersytetów, przemysłu farmaceutycznego, szpitali, jak również laboratoriów diagnostycznych. Główny asortyment oferowanych produktów obejmuje: nukleozydy i ich analogi, białka rekombinowane, odczynniki do „Click Chemistry” jak również odczynniki do krystalizacji molekuł biologicznych wykonywane na zamówienie roztwory do biologii molekularnej.
Cytoskeleton
Cytoskeleton
Cytoskeleton
Cytoskeleton
Cytoskeleton Inc. specjalizuje się w produkcji oczyszczonych protein oraz zestawów do badań procesów komórkowych. W ofercie znajduje się szeroki asortyment odczynników i zestawów do skriningu leków, transdukcji sygnałowej i badań cytoszkieletu. Uzupełnienie palety istniejących produktów stanowią zestawy do skriningu leków w odniesieniu do mikrotubul, tubuliny, białek motorycznych, efektorów G-protein, GAP’s, GEF’s, oraz wielu innych białek.
Prospecta Sp. z o.o.
ul. Barbórki 8
04-511 Warszawa
tel.: +48 (22) 613 29 28
tel.: +48 (22) 812 02 90
fax: +48 (22) 812 07 78
Dane mają charakter informacyjny a dystrybutor zastrzega sobie możliwość ich zmian bez powiadomienia | Polityka Prywatności
close_policy

Polityka prywatności dotycząca plików cookie


Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.


Ten serwis podobnie jak większość serwisów internetowych używa technologii „cookies". Cookies są to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat komputera i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware)
Każdy indywidualny Cookie składa się z 4 podstawowych części:

W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu wygody korzystania z serwisu,potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych. Informacje te służą do:

Stosujemy następujące kategorie plików cookies na naszych stronach:

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej dotyczące plików cookies.


Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę opisanych powyżej funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie.

Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze. Informacje na temat zastosowań i zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie (wszystkoociasteczkach.pl).

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika). Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na użycie plików cookies na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Rozumiem, nie pokazuj ponownie tego komunikatu.